“Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan “Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözümlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince Göknet ürün, servis ve hizmetleri ile ilgili şikayetleriniz Online İşlem Merkezi’nden alınmaktadır. Şikâyet sistemi üzerinden iletilen tüketici şikâyetlerinin Göknet tarafından diğer düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile şikâyet başvurusundan itibaren en geç on iş günü içerisinde çözümlenmesi esastır.”