KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

www.goknet.com.tr isimli internet sayfası Göknet İletişim A.Ş.’ye aittir ve bu sayfayı ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Göknet için büyük önem taşımaktadır. Bu metin şirketimizin bilgi güvenliği politikası ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek üzere hazırlamıştır.

 
Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın internet sayfamızı dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. İnternet sayfamızı ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz sadece sizin bilginiz kapsamında tarafımızdan temin edilmektedir. Sizin bilginiz ile tarafımızca kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Göknet tarafından korunmaktadır. Ad ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, elektronik posta adresiniz ve benzer nitelikteki tüm veriler sizin tarafınızdan internet sayfamıza verildiğinde kaydedilir. İnternet sayfamızda ve/veya online işlem merkezinde kullanmakta olduğunuz parolanızı bilgi güvenliğiniz açısından kimse ile paylaşmamanız ve hiçbir yere not etmemeniz gerektiğini hatırlatırız.

İnternet sayfamızda Göknet tarafından işletilmeyen diğer internet sayfalarına bağlantılar verebiliriz. Bu internet sayfalarından herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikaları geçerli olacaktır. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtiriz.

Göknet’in sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl linkine tıklayarak veya goknet.com.tr üzerinden hesabınıza girerek e-posta tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı ise müşteri hizmetlerini arayarak veya www.goknet.com.tr isimli internet sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Adres: Göknet İletişim A.Ş. – Y. Öveçler Mah. Cevizlidere Cad. No:7/A Çankaya, Ankara

GÖKNET GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Göknet İletişim A.Ş. bünyesindeki kişisel veriler, Göknet’in koruması altındadır. Göknet, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Göknet tarafından aşağıda belirtilen haller dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenebilmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Göknet tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

Bilgilendirme amacıyla hazırladığımız bu metinde, tüm ilgili gerçek kişileri kapsaması adına, işlenebilecek kişisel verilere, bunların işlenme amaçlarına ve kişisel verilerin aktarıldığı taraflara ilişkin bilgilere şeffaflık çerçevesinde yer verilmiştir. Kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları vb. hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi için söz konusu olmayacaktır.

1. Kişisel Verileriniz

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileriniz,
 • Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, abonelik sözleşmesi numarası, abonelik türü ve durumu, tarife ve paket bilgileri, katma değerli servis abonelikleri gibi abonelik ile ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgileriniz; fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgileriniz,
 • Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri: Mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ile internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz ile diğer bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ve SIM karta ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veriler,
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız; satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.goknet.com.tr ve Göknet’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz,
 • Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Cihaz kampanyalarında ve servislere aboneliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi notu bilgileri ile kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka bilgileriniz; Göknet’in sunduğu ödeme hizmetlerinden faydalanmak için ve/veya Göknet’ten hizmet almak için müracaatta bulunmanız/hizmet almanız durumunda, kimlik ve iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, geçmiş dönem de dahil ödeme performansı, konum bilgisi, hattın mobil ödeme kullanımı bilgileri, varsa ön ödemeli hat kullanım verileri vb. bilgileriniz ile kullanılan kredi olması halinde kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, teminat, gecikme ve cayma bilgisi ile diğer bilgileriniz

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Kanun’a uygun olarak;

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • Göknet tarafından hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Göknet, kişisel verilerinizi kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

 • www.goknet.com.tr isimli internet sayfasında listelenen Göknet nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişi ve acentelere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 • Cihaz bilgileriniz, Göknet’teki bilginiz ile ürün ve hizmet kullanımınıza dair bilgiler, Göknet ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
 • Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara,
 • Göknet rehberine kayıtlı olmanız halinde telefon numaranız, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için TC kimlik numaranıza sahip olan finans kuruluşları, avukatlık büroları, belediyeler ve benzeri tüzel kişilere.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, internet sayfası, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Göknet’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

6. İletişim

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, goknetbilgiteknolojileri@hs01.kep.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Göknet’in sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya www.goknet.com.tr üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya www.goknet.com.tr isimli internet sayfasında yer alan iletişim formunu doldurarak iletebilirsiniz. Göknet, işbu gizlilik politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, güncel gizlilik politikasının https://goknet.com.tr/gizlilik-guvenlik/ adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Göknet İletişim A.Ş Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GÖKNET İletişim A.Ş tarafından hazırlanmıştır. Şirketimiz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Hizmet binamız içerisinde bina ön girişi, personel ve kargo girişi kapısı, alt katta bulunan kapı giriş ve çıkışı, abone işlemlerinin yürütülmüş olduğu banko, satış, toplantı, koordinasyon ve yazılım odaları, kat koridorları ve merdivenleri, çağrı merkezi, mutfak, muhasebe, arşiv, garaj, IT, Yönetici asistanı , Muhasebe Müdürü,İdari işler ve İnsan kaynakları odasında olmak üzere toplamda 35 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, şirket içinde güvenlik görevleri ve idari işlerden sorumlu departman çalışanları izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. naddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişi;

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki taleplerinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1.fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize, www.goknet.com.tr yahut Yukarı Öveçler Mahallesi, Cevizlidere Caddesi, No:7/A, Çankaya, Ankara adresinden fiziken edinebileceğiniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurmak suretiyle,

 • Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunu elden veya noter aracılığı ile (Gönderinin üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak) Yukarı Öveçler Mahallesi, Cevizlidere Caddesi, No:7/A, Çankaya, Ankara adresine göndererek,
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak, size ait olduğu önceden tarafımızca doğrulanmış veya sistemimize kayıtlı olan e- mail adresiniz kullanılarak,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi usullerinden biri ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Konu hakkındaki taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde yazılı olarak veya elektronik olarak cevap verilecektir.